• Servicii profesionale de contabilitate si consultanta fiscala
 • office@contawest.ro
 • 0755.212.901

Servicii

CONTABILITATE

West Fin Consulting ofera urmatoarele servicii:

 • Servicii de contabilitate pentru firme din categoria intreprinderilor mici si mijlocii
 • Sevicii de contabilitate pentru persoane fizice autorizate sa presteze servicii profesionale;
 • Pregatirea si certificarea bilanturilor contabile;
 • Servicii de consultanta in domeniul contabilitatii;
 • Intocmirea de rapoarte si analize contabile pentru conducerea firmei;
 • Asistenta in organizarea si controlul departamentelor de contabilitate

CONSULTANTA FISCALA

West Fin Consulting ofera urmatoarele servicii:

 • Servicii de consultanta fiscala in domeniul impozitelor directe si indirecte pentru intreprinderi mici si mijlocii si pentru persoane fizice autorizate;
 • Servicii de consultanta fiscala privind impozitul pe venitul nerezidentilor;
 • Servicii de asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
 • Servicii de asistenta pe perioada inspectiei fiscale;
 • Servicii de certificare a declaratiilor fiscale;
 • Servicii de informare a clientilor cu privire la oportunitatile fiscale;

SALARIZARE SI ADMINISTRARE PERSONAL

West Fin Consulting asigura prin resurse proprii sau prin colaboratori urmatoarele servicii:

 • Servicii de asistenta si suport pentru intocmirea contractelor individuale de munca si registrului de evidenta a salariatilor;
 • Servicii de asistenta si suport in intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata aferente contributiilor sociale datorate;
 • Elaborarea declaratiilor privind obligatiile sociale aferente salariilor;
 • Asistenta in relatia cu autoritatile cu competente in domeniul obligatiilor sociale si de sanatate;

Dispunem de 25 ani

de experienta